Cikla “Viens no mums” 2. pasākums Rēzeknē

Starp asteru krāsainiem ziediem
Uzplaukst septembra smaids,
Kopā ar labiem draugiem
Aizsteidzas laiks.

5.septembrī plkst. 11.00 Rēzeknes filiālbibliotēkā notiks pasākumu cikla „Viens no mums” 2.pasākums. Pasākumā tikšanās un sarunas  ar bibliotēkas lasītāju, Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) biedri, Latvijas Nopelniem bagāto skolotāju Mariannu Jukņeviču.

Mariannas kundze šogad atzīmējusi savu 85. dzimšanas dienu. “Talantīga, izteikti atbildīga, gudra, sirsnīga, darboties griboša, inteliģenta, interesanta sarunu biedre un ar dziļu humora izjūtu apveltīts cilvēks,” tā cienījamo skolotāju raksturo citi līdzcilvēki.

Pašreiz skolotāja Marianna ir LNB Rēzeknes organizācijas revīzijas komisijas locekle, latviešu sarunvalodas pulciņa vadītāja un čakla audio grāmatu lasītāja bibliotēkā. Kā pati par sevi saka: “Man ir dota misija un gods nest savu latviešu valodu tālāk, lai šī valoda skaisti plūstu un stāstītu, kas ir Latvija, kas ir latvieši.”

Atzīmējot Zinību dienu, aicinām uz sarunām, uz atmiņām par skolu un izglītību.

Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un attēli var tikt publicēti publiskajā vidē.

Informāciju sagatavoja Ināra Zeltiņa,

Rēzeknes filiālbibliotēkas vadītāja

<< Atpakaļ