Bibliotēku nedēļa Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Rīgā

Latvijas Neredzīgo bibliotēka Rīgā Bibliotēku nedēļas ietvaros piedāvās saviem lasītājiem dažāda satura literatūru un bibliotēku popularizējošus pasākumus.

Turpinot sadarbību ar biedrību ,,Maigais suns”,  23.aprīlī plkst. 12.30 bibliotēkas lasītājus aicināsim uz pozitīvo emociju un veselības veicināšanas, grāmatu lasīšanas stundu kopā ar terapijas suņiem Gesi, Barbi un Auroru.

24.aprīlī plkst. 15.00 bibliotēka aicinās savus apmeklētājus uz tikšanos ar folkloras un tradīciju pētnieci, praktiķi Guntu Sauli. Šajā tikšanās reizē goda vietā tiks celta latviskā gadskārta un tautasdziesma, kurā slēpjas gudrība, skaidrība un mīlestība, kas ir mūsu tautas kods, pēc kura būtu jādzīvo.

Muzikāls pārsteigums sagaida mazos lasītājus 25.aprīlī plkst. 14.00 — Uldis Punkstiņš no Valmieras iepriecinās savus klausītājus ar grāmatiņas ,,Lielā ķeza’’ un tai pievienoto CD atvēršanas svētkiem mūsu bibliotēkā.

Lai bibliotēkas aktivitātes sagādā prieku, dara dzīvi interesantāku ne tikai Bibliotēku nedēļā, bet katru dienu!

Par Bibliotēku nedēļu

Latvijā Bibliotēku nedēļa tiek atzīmēta kopš 1997. gada, kad pirmo reizi to organizēja pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma. UNESCO, novērtējot grāmatas un to lasīšanu, 1996. gada 23. aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu. Arī Latvijā ir nostiprinājusies tradīcija 23. aprīlī – Svētā Jura vai latviešiem Jurģu dienā – dāvināt rozes un grāmatas. Šī tradīcija ir atceļojusi no Spānijas provinces Katalonijas, kur līdz pat mūsdienām tiek pieminēta leģenda par Svēto Juri, kas cīnījās ar tumsonību un māņticību, izglāba no pūķa princesi. Vietā, kur ievainotā pūķa asins skāra zemi, uzplauka sārta roze.

2019. gada Bibliotēku nedēļa notiks laikā no 22. līdz 28. aprīlim, un tas parasti ir laiks, kad bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un citām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā. Šogad Bibliotēku nedēļas moto “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”. Bibliotēku nedēļas ietvaros notiks pasākumi, kas popularizēs bibliotēku un tās vietu sabiedrībā.

Bibliotēkām ir neatsverama nozīme informācijas piekļuvē un dažādu mērķgrupu prasmju attīstībā. Dodot iespēju piekļūt informācijai, zināšanām un kultūrai, atbalstot mācīšanos, radošumu un inovācijas, bibliotēkas iedrošina un iedvesmo sabiedrību. Dzīvotspējīgi un jēgpilni ir tikai tādi bibliotēkas pakalpojumi, kas patiešām ir vajadzīgi sabiedrībai. Tieši tāpēc bibliotekāriem vissvarīgākā prasme ir mācēt ieklausīties cilvēkos sev apkārt un atsaukties viņu vajadzībām.

Informāciju sagatavoja
Metodikas nodaļas vadītāja
Vija Circāne

<< Atpakaļ