Februāris Daugavpils filiālbibliotēkā

“Mans klusums vairs nav šausmu piekliegts, bet mana tumsa ir gaismas pielieta” – ar šādiem vārdiem noslēdzas Dzintras Žuravskas eseja, kura 2007. gadā Eiropas reģionā līdzās vēl četriem darbiem uzvarēja starptautiskajā Braila raksta eseju konkursā.

2019. gadā Dzintra Žuravska (13.01.1939.) – latviešu rakstniece, sabiedriskā un kultūras darbiniece, kura strādājusi arī bibliotēkā – svin 80. jubileju. Autore, kura visu mūžu rakstījusi gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem – aizvien regulāri publicē dzeju un prozu laikrakstā “Talsu Vēstis”, raksta grāmatas, kuru vidū pēdējās veltītas Latvijas simtgadei un izdotas 2018. gadā.

Atzīmējot kopā ar rakstnieci skaistos mūža svētkus, Daugavpils filiālbibliotēka no 4. līdz 15. februārim aicina uz izstādi “Mana tumsa ir gaismas pielieta”, kurā var iepazīties ar daļu no Dzintras Žuravskas bagātā literārā mantojuma audio formātā un parastajā iespiedrakstā.

Savukārt no 18. februāra līdz 2. martam bibliotēkā būs pieejama literatūras izstāde “Humors ir gudru ļaužu lietussargs”, kura veltīta vācu rakstnieka un pacifista Ēriha Kestnera (18991974) 120. jubilejai. Rakstījis gan dzeju, gan prozu, gan lugas, autors visplašāk pazīstams kā humora pilnu bērnu grāmatu autors. Reti kurš nav lasījis viņa darbus “Emīls un Berlīnes zēni”, “Divas Lotiņas”, “Lidojošā klase”, “Punktiņa un Antons”, turklāt daudzi no tiem iestudēti Latvijas teātros un ekranizēti dažādās pasaules valstīs. Arī pieaugušajiem lieti noder ik pa laikam palasīt bērnu literatūru, lai atsvaidzinātu savu domāšanu un pasaules uztveri – šajā izstādē atradīsiet labu lasāmvielu gan audio formātā, gan parastajā iespiedrakstā!

Daugavpils filiālbibliotēkas apmeklētāju vidū ir daudz Swedbank klientu, kuri izmanto bankas internetbanku un satraucas par jauninājumiem sakarā ar stingrākām Eiropas Savienības prasībām banku klientu digitālajai autentifikācijai, kuras stājas spēkā šī gada septembrī (ES Komisijas Deleģētā regula 2018/389). Viena no pirmajām bankām, kura pilnībā atteiksies no kodu kartēm, būs banka Swedbank, kura 9. septembrī slēgs kodu kartes bankas digitālo pakalpojumu izmantošanai. Saviem klientiem, kuri nelieto viedierīces, no marta banka piedāvās vairākus kalkulatoru veidus – gan neredzīgajiem un vājredzīgajiem, gan senioriem pielāgotus kalkulatorus.

Rūpējoties par informācijas pieejamību un savu apmeklētāju digitālajām prasmēm, Daugavpils filiālbibliotēka 8. februārī plkst. 10.00 organizē tikšanos ar Swedbank Daugavpils filiāles pārstāvi, lai sniegtu iespēju nepastarpināti saņemt skaidru informāciju par pāreju no kodu kartēm uz kalkulatoriem, kalkulatoru veidiem, cenām, lietošanas principiem un rīcību pārejas periodā.

Aicinām uz tikšanos visus aktīvos Swedbank internetbankas lietotājus!

Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.

Informāciju sagatavoja Jana Šlapaka,
Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja

<< Atpakaļ