Novadpētniecības lasījumi “Daugavpils mozaīka”

No 9. janvāra līdz 13. februārim Daugavpils filiālbibliotēka piedāvā novadpētniecības lasījumu ciklu, kas veltīts Daugavpils un tajā dzīvojošu tautību vēsturei.

Daugavpils būtību vislabāk var izprast, uzejot Jaunbūves Baznīckalnā, kur slejas četru konfesiju baznīcu torņi, aicinādami dažādu tautību ļaudis uz lūgšanu Dievam – Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrālē, Mārtiņa Lutera luterāņu baznīcā, Jaunas Marijas Romas katoļu baznīcā un vecticībnieku baznīcā. Arī Daugavpils kultūru ietekmē daudzu tautību un konfesiju cilvēku savstarpēja ietekmēšanās un bagātināšanās. (Daugavpils laikam līdzi. Daugavpils : Puse plus : Daugavpils pilsētas dome, [2000]. 82.lpp.)

Lasījumu cikls “Daugavpils mozaīka”, kura sagatavošanā izmantoti bibliotēkas novadpētniecības materiāli un krājums, tiek rīkots ar mērķi darīt pieejamu bagātīgu kultūrvēsturisku informāciju par Daugavpili, kura diemžēl nav pielāgota audio formātā vai Braila rakstā. Tāpēc no 9. janvāra sešu trešdienu garumā plkst. 14.00 interesenti tiek aicināti uz bibliotēku, lai dotos kopīgā ceļojumā pagātnē un izzinātu lielāko Daugavpilī dzīvojošu tautību – krievu, latviešu, poļu, baltkrievu, ebreju un citu – vēsturi caur interesantu un maz zināmu faktu, personību un notikumu prizmu.

Bibliotēkas darbinieki ir sajūsmā par lasījumiem atlasītajiem materiāliem un cer uz tikšanos jau 9. janvārī!

Informējam, ka pasākumi tiks fotografēti un attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.

Informāciju sagatavoja Jana Šlapaka,
Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja

<< Atpakaļ