Izstāde “Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pirmajam direktoram Staņislavam Miklaševičam – 90”

Septembra 27.datumā atzīmējam 90 gadu jubileju Staņislavam Miklaševičam – Latvijas Neredzīgo bibliotēkas (LNerB) pirmajam direktoram. Par godu šim notikumam LNerB Tifloloģijas kabinetā Rīgā,  Strazdumuižas ielā 80 ir atklāta izstāde. To var apmeklēt no 26.septembra līdz 19.oktobrim.

Izstādē ir apkopoti materiāli, kuros mēs iepazīstam Staņislavu Miklaševiču gan kā bibliotēkas dibinātāju un patriotu, gan kā vēsturnieku un aktīvu sabiedrisko darbinieku. Izstādē var iepazīties ar dažāda satura St. Miklaševiča rakstiem, kas publicēti  žurnālā „Rosme”, fotogrāfijām u.c vēsturiskiem dokumentiem, kas ir saistīti ar St.Miklaševiča darbību.

Izstādes apmeklētājiem ir dota unikāla iespēja ieklausīties paša Staņislava Miklaševiča atmiņu stāstā par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pirmsākumiem. Stāsts ir izdots audioformātā tieši sakarā ar šo jubilejas izstādi. Tāpat arī izstādē ir izlasāmi atmiņu stāsti par bibliotēkas dibināšanas vēsturi, kā arī apskatāmi unikāli dokumenti, kas ir saistīti ar bibliotēkas darbības uzsākšanu un apstiprināti ar St. Miklaševiča parakstu.

Visi laipni aicināti!

 Informāciju sagatavoja Dzintra Isajeva,
LNerB LAN vec. bibliotekāre

<< Atpakaļ