SENĀS GRĀMATAS IR VĒSTURES ZELTS. II daļa

Grāmata ir viens no cilvēces lielākajiem izgudrojumiem un informācijas avotiem.
Gandrīz visas domas un atklājumi, kas uzkrājušies gadsimtu gaitā, ir atrodami
grāmatās. Onorē de Balzaks reiz teicis: «Grāmata spēj dzīvot tikai tad, ja tās
garstiecas pretī nākotnei.»

Latvijas Neredzīgo bibliotēka Rīgā
no 3. līdz 28. septembrim

aicina apmeklēt grāmatu izstādi
«SENĀS GRĀMATAS IR VĒSTURES ZELTS. II daļa»

Tajā būs izstādītas senizdotas grāmatas un žurnāli. Izstādes pirmā daļa bija apskatāma šī gada sākumā un bija plaši apmeklēta.

Izstādes materiālus būs iespējams aplūkot un aptaustīt. Starp senajām grāmatām redzīgo rakstā, izstādē būs apskatāms arī pirmais metiens (1928) brāļu Kaudzīšu grāmatai «Mērnieku laiki» Braila rakstā. Līdz mūsdienām ir saglabājušies vien trīs sējumi, taču tie ir pietiekami, lai radītu tālaika noskaņu.

Visa informācija par eksponātiem un ar tiem saistītiem interesantiem faktiem būs pielāgotā formātā: gan palielinātā drukā, gan Braila rakstā, gan arī audio formātā.

Aicinām ienirt grāmatu vēsturē, uzzināt kaut ko jaunu vai pakavēties atmiņās.

Dinija Bite
Lasītāju apkalpošanas nodaļas bibliotekāre

 

<< Atpakaļ