Tifloloģijas krājuma jaunieguvumi

No 21. augusta līdz pat augusta beigām Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Tifloloģijas kabinetā Rīgā, Strazdumuižas ielā 80 ir apskatāma Jaunieguvumu izstāde. Tajā var aplūkot grāmatas, kas ir ienākušas Tifloloģijas krājumā š. g. 1.pusgadā. Kaut arī ne visas grāmatas ir izdotas 2018.gadā, to tematika nav zaudējusi savu aktualitāti un tās vēl joprojām var noderēt zināšanu atsvaidzināšanai dažādu skolu pedagogiem, studentiem, skolniekiem un vecākiem, kā arī cilvēkiem, kam rūp redzes uzlabošana un saglabāšana.

Mazs ieskats grāmatu anotācijās:

Pļavniece Maija, Škuškovnika Daina. Sociālā psiholoģija pedagogiem.

Skolotājam, strādājot ar skolēniem, viņu vecākiem, sadarbojoties ar skolas administrāciju, nākas izmantot daudzu psiholoģijas nozaru atziņas. Sociālā psiholoģija var skolotājam palīdzēt darbu padarīt efektīvāku, palīdz rast atbildes uz daudziem jautājumiem, kas rodas darba procesā. Šī grāmata kā mācību līdzeklis paredzēts tālmācības un nepilna laika studiju studentiem zināšanu apguvei vienā no pedagoģijas bakalaura studiju priekšmetiem – sociālajā psiholoģijā.

Rutka Lūcija. Pedagoga psiholoģiskā kompetence.

Ar šo grāmatu ir aizsākusies jauna grāmatu sērija pedagoģijas apakšvirzienā – psiholoģiskā pedagoģija. Grāmatā psiholoģiskā kompetence aplūkota kā psiholoģisko zināšanu kopuma efektīva izmantošana mācību procesā, ikdienas saskarsmē un problēmu risināšanā. Grāmata domāta skolotājiem, psihologiem, vecākiem, studentiem un visiem, kuri saistīti ar izglītības, audzināšanas, sadarbības un saskarsmes jautājumu risināšanu un ir ieinteresēti savas profesionālās dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Landrāte Evija, Sarmīte Tūbele. Autisms un saskarsme.

Grāmata domāta visiem interesentiem, kas darbojas ar bērniem, kam ir tautiskā spektra traucējumi un garīgās attīstības traucējumi. Ir sniegts ieskats saskarsmes veidošanās procesā un koriģējoši attīstošās darbības iespējās gan teorētiskā, gan praktiskā skatījumā. Pieredze analīze noderēs gan topošajiem skolotājiem, gan strādājošajiem praktiķiem pedagoģijā, psiholoģijā, speciālajā pedagoģijā, logopēdijā, gan arī dažādu bērnu vecākiem.

1 grāmata latviešu valodā un 2 grāmatas krievu valodā ir veltītas  mācīšanās traucējumiem disleksijai un disgrāfijai.

Buksa Filisa. Uzveikt dislekciju. Latvijā šāda grāmata par dislekciju ir izdota pirmo reizi. Tā būs labs palīgs un padomdevējs gan bērnu vecākiem, gan speciālistiem. Grāmatas galvenā atziņa: ar disleksiju var cīnīties un panākt pozitīvu rezultātu, tā nav zīmogs visai dzīvei.

Disleksija, vai kāpēc bērns slikti lasa (krievu val.). Disleksija ir stāvoklis, kura galvenā izpausme ir bērna noturīga, selektīva nespēja apgūt lasīšanas prasmi. Rokasgrāmata ir paredzēta šī stāvokļa novēršanai un satur dažādus vingrinājumus, uzdevumus, spēles, kas attīsta lasīšanas prasmes, kā arī nosaka un automatizē šo prasmi. Ar šo grāmatu bērns iemācīsies diferencēt un atšķirt fonēmus, iegaumēt vizuālo burtu attēlu, noteikt burtu līdzības un atšķirības, kā arī atšķirt skaņas no runas. Rokasgrāmata ir paredzēta pasniedzēja un skolnieka kopīgām nodarbībām.

Disgrāfija, vai kāpēc bērns slikti raksta (krievu val.). Tipiskas rakstīšanas kļūdas optiskajā disgrāfijā: burtu sagrozīšana rakstībā (burtu elementu telpisko attiecību pārkāpšana, “spoguļa” raksts), grafiski līdzīgu burtu nomaiņa un sajaukšana (ar optisko līdzību). Šīs rokasgrāmatas mērķis ir likvidēt šos traucējumus. Grāmatā ir dažādi vingrinājumi, uzdevumi, spēles, kas attīsta rakstīšanas prasmes. Tā ir paredzēta pasniedzēja un skolnieka kopīgām nodarbībām.

Vēl 2 grāmatas krievu valodā ir veltītas redzei un tās saglabāšanai.

Viljama Beitsa grāmatā Ideāla redze jebkurā vecumā (krievu val.) ir atrodama unikāla metodika, kā uzlabot un saglabāt redzi bez operācijām, brillēm un kontaktlēcām, bet  Olgas Kopilovas grāmatā Redze (krievu val.) ir apkopotas vadošo ārstu rekomendācijas un padomi, kā trenēt acis, lasot grāmatas, kā pareizi skatīties televizoru, lai labvēlīgi ietekmētu redzi. Grāmatas nobeigumā ir publicētas acu treniņu spēles.

 

Informāciju sagatavoja Dzintra Isajeva,
LNerB LAN vec. bibliotekāre

 

<< Atpakaļ