Izmaiņas bibliotēkas darba laikā Rīgā

  • Piektdiena, 22. jūnijs: 10.00 — 13.00 (pirmssvētku diena)

Līgojati, līgojati,
Nav vairs tāļu Jāņa diena:
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņa diena.

Priecīgus svētkus! Līgo!

<< Atpakaļ