I.Mežs „Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale”

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lasītavā Rīgā pieejama Ilmāra Meža  grāmata „Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale”.

„Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale” ir vēsturnieka, ģeogrāfa un demogrāfa Ilmāra Meža izstrādātā vārdnīca, kurā ieļauta arī valodnieces Annas Stafeckas uzvārdu materiāla lingvistiska analīze, ģeogrāfes Otīlijas Kovaļevskas izpētītais par uzvārdu saistību ar Latgales vietvārdiem, vēsturnieks Muntis Auns raksturojis uzvārdu piešķiršanas vēsturisko fonu Latgalē.

Kā autors norāda ievadā: „Latvijas arhīvi glabā daudz informatīvu materiālu, arī visu Latvijas iedzīvotāju ģimeņu un personu sarakstus no 1935. gada tautas skaitīšanas, 1941. gada iedzīvotāju reģistrācijas, kā arī vairums baznīcu grāmatu. Ir saglabātas arī 1897. gada iedzīvotāju tautas skaitīšanas uzskaites lapas gandrīz par visiem Latgales iedzīvotājiem. [..] ir izdevies sagatavot šo gandrīz 4000 latgaliešu uzvārdu sarakstu, katram no tiem dodot izplatības raksturojumu, daudziem arī nozīmes skaidrojumu. Vēl gandrīz 1900 reti sastopamu uzvārdu ir tikai nosaukti pielikumā.”

Grāmatai īpaši sagatavotas 10 uzvārdu izplatības kartes, kas sniedz ieskatu Latgales uzvārdu ģeogrāfijā un ļauj uzskatāmi noteikt iespējamās izcelsmes vietas un iezīmēt izplatības areālu. Divos pielikumos apkopoti Latgalē nelielā skaitā konstatētie uzvārdi un izplatītākie uzvārdi Latgales pagastos.

Darbam par pamatu ņemti 1935. gada tautas skaitīšanas dati, kas ir vispilnīgākie. Viņš šo tautas skaitīšanu salīdzinājis ar tām, kas notikušas pirms – 19. gadsimta beigās un pēc, ar 1941.gada tautas skaitīšanas datiem, kur jau skaidri atspoguļojas Otrā pasaules kara un deportāciju sekas.

Gadījumā, ja jūsu izcelsme saistīta ar kādu Latgales dzimtu, apzinieties savas saknes un esiet lepni par tām!

Informāciju sagatavoja
Vija Circāne
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja

<< Atpakaļ