Liepājas filiālbibliotēkā

“Jāveido māja. Konkrēta māja ātri uzceļama, bet iekšpasaule nav gatava pērkama, kas to nepārtraukti neveido, tas drīz sabrūk drupās,” raksta Zenta Mauriņa.

Decembra vidus ir nozīmīgs visiem tiem, kam tuva un saprotama ir Zentas Mauriņas daiļrade. 15.decembrī, atzīmējot rakstnieces, esejistes, filozofijas zinātņu doktores Z.Mauriņas 120 jubileju, Liepājas filiālbibliotēkā sarūpēta literāro darbu izstāde.

Braila rakstā: Z.Mauriņas pirmā rakstu izlase, kas tiek izdota dzimtenē pēc kara. Tajā apkopoti raksti, esejas, kultūrvēsturiskas studijas 1929.- 1944. Daudz vērtīgas informācijas un interesantu faktu par Mauriņas dzīvi un darbu atradīsiet Ingrīdas Sokolovas grāmatā “Zenta Mauriņa. Dzīves un daiļrades lappuses”.

Audiogrāmatas MP3 formātā: “Dzīves vilcienā”; “Trīs brāļi”; “Septiņi viesi: vienas nedēļas stāsts”; pašas autores ielasītas esejas no grāmatas “Dzīves jēgu meklējot”; rakstnieces līdzgaitnieces mūža garumā Irēnes Mellis grāmatā “Trīsdesmit divi gadi kopā ar Zentu Mauriņu” iekļautās atmiņas sniedz izsmeļošu un faktiem bagātu materiālu par mūsu kultūras dižgariem Zentu Mauriņu un viņas vīru Konstantīnu Raudivi.

<< Atpakaļ