Jauna virtuālā izstāde “Neredzīgie filatēlijā”

9.oktobrī tiek atzīmēta Pasaules Pasta diena. Pasaules Pasta savienība (Universal Postal Union) ir izveidota 1874.gadā. Latvija Pasaules Pasta savienībā iestājās pēc valsts atzīšanas de jure 1921.gada 1.oktobrī. Latvijas Pasta pamatfunkcijas ir pasta, filatēlijas u.c. pakalpojumu sniegšana. LNerB un tās 7 filiāles cieši sadarbojas ar Latvijas Pastu, lai nosūtītu grāmatas Braila rakstā un audiogrāmatas lasītājiem, kuri nevar paši atnākt līdz bibliotēkai. Visi sūtījumi tiek marķēti ar speciālu simbolu – sekogrammu.

Attēlā sekogrammaSekogramma — pasta sūtījums, kas satur paziņojumus vai iespieddarbus, kuri sagatavoti īpašā veidā, izmantojot neredzīgo rakstības sistēmu — Braila rakstu, kā arī citus neredzīgajiem adresētus informācijas nesējus (02.07.2009. Pasta likuma 1.panta 31.punkts).

Filatēlija ir pasta apmaksas zīmju – pastmarku – un citu ar pastmarkām saistītu izdevumu kolekcionēšana, ar ko nodarbojas kolekcionāri filatēlisti. Pastmarku kolekcijas iespējams veidot pēc dažādiem principiem. Kolekcijas var būt gan kādas valsts pastmarkas hronoloģiskā secībā, gan arī īpašai tematikai veltītas pastmarkas. Kolekcionāri var veidot savas kolekcijas gan ar  dzēstām (zīmogotām), gan nedzēstām pastmarkām, kā arī Pirmās dienas aploksnēm, Speciālās zīmogošanas aploksnēm.

  • 1840.gada 6.maijā Anglijā iznāca pirmā pastmarka pasaulē.
  • 1862.gada 15.decembrī Liverpūlē iznāca pirmais filatēlistiem domātais izdevums The Monthly Advertiser.
  • 1918.gada 19.decembrī iznāca pirmā Latvijas valsts pastmarka.

Par godu Pasaules Pasta dienai un Starptautiskajai Baltā spieķa dienai (15.oktobrī) LNerB ir sagatavojusi jaunu virtuālo izstādi “Neredzīgie filatēlijā” no vācu žurnālā “Die Gegenwart” publicētajiem attēliem. Šajā izstādē ir apskatāmas dažādu pasaules valstu pastmarkas, Pirmās dienas aploksnes un Speciālās zīmogošanas aploksnes, kas veltītas Braila rakstam, Luijam Brailam, kādām nozīmīgām gadadienām un citām tēmām, kas saistītas ar neredzīgo cilvēku dzīvi, bet visvairāk attēlu ir veltīti  uzdrīkstēšanās un varēšanas simbolam – Baltajam spieķim, kas ir vienīgā un vispāratzītā neredzīgo un vājredzīgo cilvēku pazīšanas zīme visā pasaulē un kas dod iespēju neredzīgam cilvēkam būt neatkarīgam un patstāvīgam.

Materiāls no Tifloloģijas krājuma

Materiāla sagatavošanā izmantota Tifloloģijas krājumā esošā Tematiskā mape “Neredzīgie filatēlijā” .

Materiālu sagatavoja Dzintra Isajeva,

Metodikas nodaļas vec. bibliotekāre

 

Izmantotie informācijas avoti:

  1. Filatēlija [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaites pakalpojums. – [b.v.]: VAS Latvijas Pasts, [b.g.]. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL :http://www.pasts.lv/lv/footer/filatelija/. – Resurss aprakstīts 2017.g. 5.okt.
  2. Pasta vēsture Latvijā [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaites pakalpojums. – [b.v.]: VAS “Latvijas Pasts”, 2013. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL : : http://old.pasts.lv/lv/par_mums/vesture.html;jsessionid=D878341A4082D5E4CD599EA5F87AF4E2.  – Resurss aprakstīts 2017.g. 5.okt.

 

 

<< Atpakaļ