Jauns Bibliogrāfiskais rādītājs “Latvijas Neredzīgo bibliotēka. 1962.g.-2012.g.”

Metodikas nodaļa ir sagatavojusi apkopojošu bibliogrāfisko rādītāju „Latvijas Neredzīgo bibliotēka.  1962. g.-  2012. g.”.

 

Šis bibliogrāfiskais rādītājs ir unikāls ar to, ka tas ir pirmais šāda veida Latvijas Neredzīgo bibliotēkas (LNerB) darbības apkopojums.

Darba procesā un dokumentu izpētes rezultātā apkopoti un atlasīti materiāli, kas ir bibliogrāfiski apstrādāti un sistematizēti bibliogrāfiskajā rādītājā. Materiāli ir aprakstīti atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem starptautiskajiem bibliogrāfiskā apraksta standartiem.

Bibliogrāfiskajam rādītājam ir pievienoti pielikumi: „Ieskaņotās un reproducētās audiogrāmatas no 1962.-2012. gadam” (pielikums Nr.1), „Reproducētās grāmatas neredzīgo (Braila) rakstā no 2005.- 2012. gadam” (pielikums Nr.2) un „Ilustratīvais materiāls” (pielikums Nr.3).

Bibliogrāfiskais rādītājs adresēts plašam interesentu lokam. Apkopotā informācija par LNerB darbību ir noderīga bibliotēkas lasītājiem, darbiniekiem, skolēniem un studentiem, kā arī ikvienam interesentam.

Bibliogrāfiskāis rādītājs PDF formātā ir atrodams mājas lapas sadaļā „Par bibliotēku”.

 

<< Atpakaļ