27. jūnijs – Pasaules Nedzirdīgi neredzīgo diena

Pasaulē nedzirdīgi neredzīgo dienu atzīmē 27.jūnijā – Helēnas Kelleres (1880-1968) dzimšanas dienā. Mūsu bibliotēka ir jau stāstījusi un veidojusi izstādes par iedvesmas personību Helēnu Kelleri, kura bija nedzirdīga un neredzīga amerikāņu rakstniece, skolotāja un sabiedriskā darbiniece, kas kopā ar savu skolotāju Annu Salivani radikāli mainīja personu ar invaliditāti pasaules uztveri. Savukārt, Laura Bridžmena bija pirmais nedzirdīgi neredzīgais bērns, kurš spēja iegūt izglītību. Šīs trīs personības, protams, ka nevar nepieminēt runājot par nedzirdīgi neredzīgo izglītošanas vēsturi.

Tolaik nedzirdīgi neredzīgos bērnus apmācīja sazināties ar apkārtējiem pēc Tadoma metodes.

Tadoma metodi izgudroja amerikāņu skolotāja Sofija Alkorna (Sophie Alcorn) un tālāk izstrādāja Perkins skolā Neredzīgajiem (Perkins School for the Blind). Tā ir nosaukta divu pirmo bērnu – Tada Čapmena (Tad Chapman) un  Omas Simpsones (Oma Simpson) vārdā, kuriem tā tika iemācīta. Pēc Tadoma metodes sarunas biedrs novietoja roku uz runātāja sejas, ar īkšķi viegli pieskaroties lūpām un pārējos pirkstus uzliekot uz vaiga un kakla augšējās daļas. Klausītājs tādā veidā varēja identificēt runu, sajūtot gaisa, lūpu un žokļu kustību un runātāja balss saišu vibrāciju, kad katra skaņa tika izveidota. Tadoma bija pirmā metode runas un valodas mācīšanai nedzirdīgi neredzīgiem bērniem līdz pat 1950. gadu sākumam. Tadoma metodes apguve bija ļoti laikietilpīga, tāpēc Perkinsa skola izveidoja savu Nedzirdīgi neredzīgo apmācību programmu, lai koncentrētos tieši uz šo studentu vajadzībām.

Sazināšanās nedzirdīgi neredzīgiem cilvēkiem ir unikāla. Tā ir balstīta uz parastās zīmju valodas, ko izmanto nedzirdīgie, bet pielāgota tā, lai šos simbolus sazinoties varētu arī sajust. Tā tiek dēvēta par taktilo zīmju valodu. Ir vairākas taktilās sazināšanās tehnikas, bet populārākā ir roka-virs-rokas (hand-over-hand)  tehnika. Tās pamatā- zīmju valoda tiek attēlota uz nedzirdīgi neredzīgā cilvēka plaukstas. Viņš iztausta vārdus. Šī tehnika tiek lietota izglītojot nedzirdīgi neredzīgos, kā arī tā tiek bieži sasaistīta ar braila rakstu.

Tāpat arī nedzirdīgi neredzīgo bērnu apmācīšanā ir jāpiemin jaunā mācīšanās filozofija – Montesori sistēma, kuru 20. gadsimta sākumā ieviesa Marija Montesori (Maria Montessori), itāliešu ārste un pedagoģe. Šo metodi var ierindot alternatīvo teoriju grupā. Tās pamatā ir ticība bērna radošajam potenciālam, viņa vēlmei mācīties un tam, ka katrs bērns jāuzskata par indivīdu. Šī sistēma tiek izmantota arī mūsdienās.

Kopš Lauras Bridžmenas laika 19. gadsimta 1.pusē līdz pat 21. gadsimtam Perkinsa skola turpina nodrošināt visaugstākās kvalitātes izglītību studentiem, kas ir nedzirdīgi neredzīgie.

Attēls no Huffpost, Oath.inc.

Attēlā: Helēna Kellere vada savu roku pār ASV prezidenta Dvaita Eizenhauera seju, jo viņas pavadone Pollija Tompsone ziņo ar zīmju valodu Kelleres delnā par prezidenta komentāriem. Kellere un Tompsone viesojās Vašingtonas Baltajā namā, 1953. gada 3. novembrī.

 

 

Informāciju sagatavoja Dzintra Isajeva, Metodikas nod. vec. bibliotekāre

 

Izmantotie informācijas avoti:

 

  1. Sazināšanās ar indiāņu žestiem, zinātnisku darbu rakstīšana – nedzirdīgi neredzīgie spēj komunicēt! [Elektroniskais resurss]. — Tiešsaistes pakalpojums. — [b.v.] : AS “Lauku avīze, 2016. — Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URLhttp://veselam.la.lv/2016/06/22/sazinasanas-ar-indianu-zestiem-zinatnisku-darbu-rakstisana-nedzirdigi-neredzigie-spej-komunicet/. – Resurss aprakstīts 2017. g. 20.jūn.
  2. Beginnings of Deafblind Education [Elektroniskais resurss]. — Tiešsaistes pakalpojums. — Watertown, MA 02472 : Perkins School for the Blind, [b.g.]. – Nos. no tīmekļa lappuses. — Pieejas veids : tīmeklis www.URL: http://www.perkins.org/history/legacy/deafblind. – Resurss aprakstīts 2017. g. 20.jūn.
  3. Helen Keller and President Eisenhower [foto] [Elektroniskais resurss] :. – Tiešsaites pakalpojums. – [b.v.] : Huffpost, Oath.inc., 2017. – Nos. no tīmekļa lappuses. –  Pieejas veids: tīmeklis www.URL : http://www.huffingtonpost.com/2013/10/08/helen-keller-charlie-chap_n_4064824.html. –  Resurss aprakstīts 2017. g. 26. jūnijā.

 

 

<< Atpakaļ