PANEĻDISKUSIJA

22. martā (2017) plkst. 15.00

bibliotēkas lasītavā Rīgā notiks paneļdiskusija

ZINI SAVAS TIESĪBAS

Tajā piedalīsies pārstāvji no Tiesībsarga biroja, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Juridiskās palīdzības administrācijas. Diskusijas tēma būs par 8 dažādu informatīvu materiālu, t.sk., Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām izdošanu redzes invalīdiem pieejamā formātā.

Paneļdiskusijas P R O G R A M M A

plkst. 15.00

Informācija par audio formātā un Braila rakstā reproducētajiem informatīvajiem materiāliem un to saņemšanas veidiem.


1. prezentācija TIESĪBSARGA BIROJA FUNKCIJAS UN PIENĀKUMI

Tiesībsarga birojs, Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juriskonsulte ANETE ILVES

 

2. prezentācijaKIBERMOBINGS — KĀ TO IDENTIFICĒT UN KĀ PRET TO CĪNĪTIES. Mobings skolā un e-vidē — kā tas izpaužas un kā pret to cīnīties, lai sevi pasargātu. Kur vērsties pēc palīdzības?

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvis

 

3. prezentācija VALSTS NODROŠINĀTĀ JURIDISKĀ PALĪDZĪBA. Kam ir tiesības to saņemt un kādās lietās tā tiek piešķirta?

Juridiskās palīdzības administrācija, Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte ILONA BĒRZKALNE

 

plkst. 15.30

Diskusija — paneļdiskusijas dalībnieku atbildes uz apmeklētāju uzdotajiem jautājumiem.

 

Paneļdiskusiju vada Gunta Bite.

<< Atpakaļ